Leksykografia. Słownik specjalistyczny
PDF

Jak cytować

Piotrowski, T. (2021). Leksykografia. Słownik specjalistyczny. Język Polski, (4), 127–134. https://doi.org/10.31286/JP.101.4.11

Abstrakt

    

https://doi.org/10.31286/JP.101.4.11
PDF

Bibliografia

Bielińska M. 2005: O słownikach terminologii (meta)leksykograficznej, „Poradnik Językowy”, z. 1, s. 27–39.

Hartmann R.R.K., James G. 1998/2001: Dictionary of Lexicography, Routledge, London.

Hausmann F.J., Reichmann O., Wiegand H.E., Zgusta L. (red.) 1989–1991: Wörterbücher – Dictionaries – Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie. An International Encyclopedia of Lexicography. Encyclopédie internationale de lexicographie, Bd. 1–3, De Gruyter, Berlin (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 5).

Tarp S. 2019: Connecting the Dots: Tradition and Disruption in Lexicography, „Lexikos”, t. 29, s. 224–249 (doi: 10.5788/29-1-1519).

Wiegand H.E., Gouws R.H., Schweickard W. 2013: Dictionaries in modern society: Current status and perspectives, [w:] R.H. Gouws, U. Heid, W. Schweickard, H.E. Wiegand (red.), Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography. Supplementary Volume: Recent Developments with Focus on Electronic and Computational Lexicography, De Gruyter Mouton, Berlin–Boston (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 5.4) (online: http://www.herbert-ernst-wiegand.de/index_publikationen_01.htm, dostęp: 12 lutego 2021).

Żmigrodzki P. 2020: O potrzebie nowej systematyzacji terminologii (meta)leksykograficznej. Na marginesie prac nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. LXXVI, s. 195–206 (doi: 10.5604/01.3001.0014.6658).

Skip to content