Marek Łaziński, Wykłady o aspekcie polskiego czasownika
PDF

Jak cytować

Szymańska, M. (2021). Marek Łaziński, Wykłady o aspekcie polskiego czasownika. Język Polski, (4), 122–126. https://doi.org/10.31286/JP.101.4.10

Abstrakt

   

https://doi.org/10.31286/JP.101.4.10
PDF

Bibliografia

Dickey S.M. 2016: The evolution of Slavic aspect, De Gruyter Mouton, Berlin.

GWJP-M: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.

ISJP: Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Janda L.A. 2016: Linguistic profiles. A quantitative approach to theoretical questions, [w:] D. Szumska, K. Ozga (red.), Âzyk i metod, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 127–146.

Karcevski S. 1927: Système du verbe russe. Essai de linguistique synchronique, Legiografie, Prague.

Kuznetsova J. 2015: Linguistic profiles. Going from form to meaning via statistics, De Gruyter Mouton, Berlin–Boston.

Maslov J.S. 1959: Glagol’nyj vid v sovremennom bolgarskom literaturnom âzyke, [w:] Voprosy grammatiki bolgarskogo literaturnogo âzyka, Izdatel’stwo Akademii Nauk SSSR, Moskva, s. 157–312.

SGJP: Słownik gramatyczny języka polskiego, red. Z. Saloni, W. Gruszczyński, M. Woliński, R. Wołosz (online: http://www.sgjp.pl).

Vendler Z. 1957: Verbs and times, „The Philosophical Review”, vol. 66(2), s. 143–160.

Vinogradov V.V. 1952: Slovoobrazovanie v ego otnošenii k grammatike i leksikologii (Na materiale russkogo i rodstvennyh âzykov), [w:] G.F. Aleksandrov i in. (red.), Voprosy teorii i istorii âzyka v svete trudov I.V. Stalina po âzykoznaniû, Izdatel’stwo Akademii Nauk SSSR, Moskva, s. 99–152.

Wielki słownik angielsko-polski PWN–Oxford, red. J. Linde-Usiekniewicz, Warszawa 2002.

WSJP PAN: Wielki słownik języka polskiego PAN, red. P. Żmigrodzki (online: http://www.wsjp.pl, dostęp 20 września 2021).

Żmigrodzki P. 2018: Makro- i mikrostruktura słownika. Sposób prezentacji materiału, [w:] P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk – Libron, Kraków.

Skip to content