Jubileusz w cieniu pandemii. Konferencja „Język polski – między tradycją a współczesnością”, Kraków, 27–29 maja 2021 roku (online)
PDF

Jak cytować

Żmigrodzki, P. (2021). Jubileusz w cieniu pandemii. Konferencja „Język polski – między tradycją a współczesnością”, Kraków, 27–29 maja 2021 roku (online). Język Polski, (3), 137–139. Pobrano z https://jezyk-polski.pl/index.php/jp/article/view/103

Abstrakt

  

PDF