Profesor Regina Pawłowska
PDF

Jak cytować

Pomierska, J., & Pomirska, Z. (2021). Profesor Regina Pawłowska. Język Polski, (3), 122–126. https://doi.org/10.31286/JP.101.3.10
https://doi.org/10.31286/JP.101.3.10
PDF

Bibliografia

Huelle P. 1987: Weiser Dawidek, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.

Jefimow M. 2016: Kresowianka w młynach historii, Wydawnictwo Arche, Sopot.

Krajewska W. 2014: Regina Pawłowska (na podstawie „Autoreferatu” prof. Reginy Pawłowskiej i innych materiałów, które udostępniła), „Rocznik Gdyński”, nr 26, s. 198–201.

Pawłowska R. 1981: Znaczenie i użycie czasownika myśleć, „Polonica”, z. 7, s. 149–160.

Pawłowska R. 1982: W rodzinie wielu wyznań, „Królowa Apostołów”, 3 maja.

Pawłowska R. 1989: Znaczenie nauki o języku w szkole, „Polonistyka”, nr 1, s. 49–55.

Pawłowska R. 1991a: Dziecko w szkole dziś i jutro. Warunki konieczne uzdrowienia polskiej szkoły, [w:] J. Komorowska (red.), Dziecko we współczesnej Polsce, t. 1, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa, s. 249–276.

Pawłowska R. 1991b: Wymowa krakowianki „wmieszkanej” w Gdańsku (fonetyka „Inwentarza mienia domowego” Magdaleny Szumanowej z 1706 r.), [w:] K. Handke (red.), Polszczyzna regionalna Pomorza (Zbiór studiów), t. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 61–72.

Pawłowska R. 1993: Lekcja jako system ćwiczeń, [w:] E. Mazurkiewicz (red.) Bliżej regionu i ucznia, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 151–162.

Pawłowska R. 2001a: Gdańska Szkoła Dydaktyki „języka polskiego” (historia i koncepcja), [w:] B. Kędzi-Klebeko, A. Ciciak (red.), Wczoraj i dziś edukacji polonistycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 177–192.

Pawłowska R. 2001b: Jak językoznawca czyta poezję? (Wisława Szymborska: Kot w pustym mieszkaniu), [w:] J. Maćkiewicz, E. Rogowska (red.), W świecie słów i znaczeń. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Krei, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 230–235.

Pawłowska R. 2002: Metodyka ćwiczeń w czytaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Pawłowska R. 2005: O porozumieniu językowym w nauce i szkole. Wydanie z okazji jubileuszu, red. J. Pomierska, A. Lewińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Pawłowska R. 2014: Na drogach życia, Apostolicum, Warszawa.

Szczepuła B. 2014: Bóg okazał się dla mnie wyjątkowo hojny, „Dziennik Bałtycki”, 17 stycznia, s. 18–19 (online: Splątane dzieje rodziny nauczycielki Pawła Huelle i... Weisera Dawidka, „Dziennik Bałtycki”, 16 stycznia 2014, https://dziennikbaltycki.pl/splatane-dzieje-rodziny-nauczycielki-pawla-huelle-i-weisera-dawidka-zdjecia/ar/1878756, dostęp: 21 czerwca 2021).