Język Polski

Aktualny numer

Czasopismo „Język Polski” ukazuje się od 1913 roku. Od 2016 roku wydawane jest jako kwartalnik.

ISSN: 0021-6941 (wersja drukowana)
ISSN: 2720-1406 (online)

W czasopiśmie są publikowane prace z zakresu językoznawstwa polskiego, a także dotyczące ogólniejszych zagadnień lingwistycznych (pod warunkiem, że ich materiałem egzemplifikacyjnym jest polszczyzna).

Czasopismo notowane na listach: ERIHERIH Plus, IC Journal Master List.
Czasopismo indeksowane w bazach: ScopusCEEOLCEJSHGoogle Scholar Citations.

© Copyright by Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 2021

Skip to content