Język Polski - czasopismo

Czasopismo „Język Polski” ukazuje się od 1913 roku. Rocznie jest wydawanych 5 zeszytów objętości po 6 arkuszy drukarskich (96 stron).

ISSN 0021-6941

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN

Sekretarz naukowy: dr Monika Buława, Instytut Języka Polskiego PAN

Komitet redakcyjny:

prof. dr hab. Maria Karpluk, Instytut Badań Literackich PAN
dr hab. Krystyna Kowalik, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. dr hab. Janina Labocha, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Maria Malec, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. dr hab. Walery Pisarek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
prof. dr hab. Anna Tyrpa, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński; Instytut Języka Polskiego PAN.

Rada naukowa:

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin),
prof. dr hab. Bogusław Dunaj (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów),
prof. dr . Gerd Hentschel (Instytut Slawistyki, Uniwersytet w Oldenburgu, Niemcy)
prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz (Uniwersytet Gdański),
prof. dr hab. Andrzej Markowski (Uniwersytet Warszawski),
prof. dr Milica Mirkulovska (Uniwersytet Cyryla i Metodego, Skopje, Macedonia),
prof. dr hab. Bogdan Walczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań).

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

Czasopismo notowane na listach: ERIH, ERIH Plus, IC Journal Master List.

Czasopismo indeksowane w bazach: Scopus, CEEOL, CEJSH, Google Scholar Citations.