Język Polski - czasopismo

Czasopismo „Język Polski” ukazuje się od 1913 roku. Rocznie jest wydawanych 5 zeszytów objętości po 6 arkuszy drukarskich (96 stron).

ISSN 0021-6941

Redaktor naczelny: Piotr Żmigrodzki

Sekretarz naukowy: Monika Buława

Komitet redakcyjny: Maria Karpluk, Krystyna Kowalik, Janina Labocha, Maria Malec, Walery Pisarek, Anna Tyrpa, Jadwiga Waniakowa.

Rada naukowa: Jerzy Bartmiński (Lublin), Bogusław Dunaj (Kraków), Gerd Hentschel (Oldenburg) Jolanta Maćkiewicz (Gdańsk), Andrzej Markowski (Warszawa), Milica Mirkulovska (Skopje), Bogdan Walczak (Poznań).